Opslagstavlen

 • ikon
  Information omkring skolebestyrelsesvalg forår 2018
  Der skal afholdes valg til skolebestyrelsen på de kommunale skoler i Randers kommune.
  Valget afholdes i løbet af foråret og afsluttes senest den 3. maj kl. 16:00
   
  Valgmøde
  Der afholdes valgmøde på skolen i perioden fra den 20. februar til den 2. marts. Skolerne udsender indbydelse til valgmødet senest den 5. februar direkte til forældrene og på skolens hjemmeside.
   
  Kandidater
  Der kan opstilles kandidater til skolebestyrelsen på valgmødet og indtil 10 dage efter valgmødet ved henvendelse til skolen.
   
  Valgret og Valgbarhed
  Valgret og valgbarhed har forældre, der har forældremyndighed over børn, der er indskrevet i skolen.
  Forældre til børn i børnehaveklasse deltager i valget på den skole, hvor der er indskrevet den 19. februar.
  Forældre til elever i 6. klasse, der med virkning pr. 1. august overflyttes til en overbygningsskole, deltager kun i valget på denne skole.
  Forældre til børn der midlertidig undervises på en specialskole eller et regionalt undervisningstilbud deltager i valget ved den skole hvor henvisningen har fundet sted.
  Følgende personer kan fremsætte ønske om at få valgret og valgbarhed til skolebestyrelsen. Ønsket fremsættes skriftligt overfor skolens leder senest den 19. februar.
  1) Personer, der har modtaget et barn, der er indskrevet i skolen eller ved et regionalt undervisningstilbud, i privat familiepleje eller formidlet døgnophold, forudsat, at personerne har plejetilladelse eller godkendelse fra kommunalbestyrelsen. Tilladelsen skal være meddelt senest et år før valget. Forældremyndighedens indehaver(e) kan ikke samtidig deltage i valget.
  2) Den, der har indgået ægteskab med indehaveren af forældremyndigheden over et barn, der er indskrevet i skolen, forudsat at indehaverne/indehaveren af forældremyndigheden giver sin tilslutning.
  3) Stedforældre til en elev, hvis indehaveren/indehaverne af forældremyndigheden over barnet samtykker heri.
  4) Faderen til et barn, der er indskrevet i skolen, hvis faderskabet er fastslået, og faderen bor sammen med forældremyndighedens indehaver og barnet. 5) Den af de biologiske forældre, som ikke har del i forældremyndigheden, og som ikke bor sammen med forældremyndighedens indehaver, jf. nr. 4. Det er en forudsætning, at forældremyndighedens indehaver giver sin tilslutning, og at der ikke er meddelt valgret til nogen anden i medfør af nr. 2. punkt. 2-5, gælder tilsvarende for personer, der tillægges valgret og valgbarhed efter stk. 1.
   
  Valglister
  Der fremlægges valglister på skolen i perioden fra den 31. januar til 19. februar. Alle kan i den periode ved henvendelse på skolens kontor kontrollere om de er opført på valglisten.
   
  Fredsvalg eller afstemning.
  Opstillede kandidater kan frem til den 21. marts aftale fredsvalg på skolen. Hvis der ikke aftales fredsvalg afholdes valg til skolebestyrelsen. Valgmateriale udsendes senest den 20. april og der kan stemmes indtil den 3. maj kl. 16.00.
   
  Yderligere oplysninger
  Der henvises til skolernes hjemmeside eller den enkelte skoles kontor.
   
  Mette Schneider Thomsen den 06-02-2018