Lejrskoler, hytteture, ekskursioner og skolefest

Generel information

Turene er en integreret del af elevernes undervisning.

Hytteture og lejrskoler er i øjeblikket på standby pga skolens økonomiske situation.

Egenbetaling opkræves forud for turene.

De forskellige udflugter

Princip for lejrskole, hyttetur, ekskursion og skolefest

Lejrskoler, hytteture og ekskursioner er en integreret del af undervisningen.

Lejrskole

Der afholdes lejrskole på 8. årgang (C-skolen). Lejrskolen afholdes i samme uge for samtlige klasser på årgangen.Skolens samt elevernes egenbetaling fastsættes af skolens ledelse i henhold til gældende regler.

Hyttetur

Der afholdes hyttetur med to overnatninger på 5. årgang (B-skolen).Hytteturen afholdes i samme uge for samtlige klasser på årgangen. Skolens samt elevernes egenbetaling fastsættes af skolen ledelse i henhold til gældende regler.

Ekskursion

Udgifterne dækkes af skolen efter nærmere aftale. Skolen kan opkræve egenbetaling til udgifter, som skolen ikke er forpligtet til at afholde.

Skolefest

Der afholdes en årlig skolefest for eleverne på Assentoftskolen

Egenbetaling

Betalingerne opkræves forud for arrangementerne i henhold til gældende regler.

Forældrebetaling

Du kan finde flere oplysninger om reglerne for forældrebetaling i forbindelse med lejrskoler, ekskursioner og skolerejser hos på Undervisningsministeriets hjemmeside under spørgsmålene om forældrebetaling.