Sundhedsplejen

Hvem er skolens sundhedsplejerske?

Jeg er sundhedsplejerske på Assentoftskolen, jeg har arbejdet som sundhedsplejerske i kommunen siden 2010, og altid arbejdet med skolebørn. Jeg ser frem til et godt samarbejde.

Mit navn er Birgit Lykkemark, og jeg arbejder også med skolebørn på Hobrovejens Skole.

Hvordan kan sundhedsplejersken træffes?

Både elever og forældre er altid velkomne til at ringe, skrive en besked på Intra, sende en sms eller en mail.

Tlf: 20652654      Mail: [email protected]

 Hvad laver sundhedsplejersken på skolen?

Skolesundhedsplejersken arbejder med at fremme børnenes sundhed på både det fysiske, psykiske og sociale område. Det foregår dels gennem sundhedssamtaler, hvor børnene taler med os enkeltvis og dels gennem pædagogiske aktiviteter og sundhedsundervisning i klassen.

Det faste tilbud til alle skolebørn i Randers Kommune findes på vores hjemmeside: www.sundhedspleje.randers.dk

Herefter vælges ”menu”, ”skolebørn” og ”tilbud til skolebørn”. På hjemmesiden kan også ses sundhedsplejens ”særlige tilbud”.

Desværre har den tidligere sundhedsplejerske på skolen været sygemeldt, hvilket kan betyde at jeg ikke når alt undervisningen i dette skoleår, har i spørgsmål til dette er i meget velkommen til at kontakte mig.

Udover det faste tilbud kan sundhedsplejersken også bruges, hvis et barn har et særligt behov, som barn og forældre ønsker hjælp til. Det kan både være vanskeligheder, der er relateret til barnets fysiske, psykiske og sociale sundhed. I sådanne situationer kan det enten være barnet selv, forældrene eller barnets lærere, der tager kontakt til sundhedsplejersken. Læreren vil dog altid aftale det med barn og forældre, før vi inddrages. 

Som sundhedsplejerske er der også mulighed for at jeg kan deltage på skolens netværksmøder, hvor dette er relevant.

Venlig hilsen

Birgit Lykkemark

Hvad laver sundhedsplejersken på skolen?

En skolesundhedsplejerske arbejder med at fremme børns sundhed på både det fysiske, psykiske og sociale område. Det foregår dels gennem sundhedssamtaler, hvor børnene taler med sundhedsplejersken enkeltvis eller i små grupper og dels gennem pædagogiske aktiviteter og undervisning i klassen.

 

Tilbud hos sundhedsplejen

Sundhedsplejen i Randers Kommune har følgende tilbud til skolebørn:

0. klasse:
Individuelle samtaler med alle børn og deres forældre. Ved samtalen vil børnene blive vurderet i forhold til den motoriske udvikling, deres højde og vægt samt en syns- og hørescreening.

1. klasse:
Sundhedscirkus: Et pædagogisk tilbud der har som formål at fremme de yngste elevers sundhed. Gennem leg skaber børnene deres eget billede af, hvad sundhed er.

3. klasse:
Dreng - pige - hvad vil det sige? Undervisning der har som formål, at børnene får en god selvaccept af deres kroppe, er stolte af deres køn og ser den forestående pubertet som en positiv udfordring.

4. klasse:
Individuelle samtaler med alle børn. Samtalerne tager udgangspunkt i et selvværdsscreeningsskema. Fokus i samtalen er selvværdsstyrkende. Herudover indgår højde- og vægtmåling.

5. klasse:
Pubertetsundervisning i samarbejde med klassens lærer.

6. klasse:
Synsscreening.

8. klasse:
Individuelle samtaler med alle børn. Der anvendes et samtaleskema, og samtalen tager udgangspunkt i den enkelte elevs dagsorden. Herudover indgår måling af højde og vægt samt hørescreening. Seksualundervisning i samarbejde med en lærer.

Udover det faste tilbud kan sundhedsplejersken også bruges, hvis et barn har et særligt behov, som det og/eller dets forældre ønsker hjælp til. Det kan være vanskeligheder, der er relateret til barnets fysiske, psykiske eller sociale sundhed, f.eks. overvægt. I sådanne situationer kan det enten være barnet selv, forældrene eller barnets lærer, der tager kontakt til sundhedsplejersken. Hvis det er læreren, der tager kontakt til sundhedsplejersken, sker det efter aftale med barn og forældre.

Mere om sundhedspleje

Hvis du vil vide mere om Randers Kommunes Sundhedspleje, så finder du en masse information på Sundhedsplejens hjemmeside. Her kan du også finde gode råd.